ZUS 2024 — okresy ulgowe, wysokość składek i zasady rozliczenia

26.02.2024

Okresy ulgowych składek do ZUS, wymiary i zasada obliczania skladek zdrowotnych w Systemie Ogolnym i w systemie Ryczałt, wielkość skladek zdrowotnych na 2024 rok

Okres ulgowych składek w ZUS

Przez pełne 2 lata i 6 miesięcy składki w ZUS są pobierane w trybie ulgowym, który składa się z 2 części.

Wielkość i zasady obliczania składki zdrowotnej w Systemie ogólnym i na Ryczałcie

Ryczałt

Na ryczałcie wielkość składki zdrowotnej zależy od rocznego dochodu.

Jeśli przedsiębiorca nie przepracował pełnego roku kalendarzowego, to wielkość składki zdrowotnej oblicza się na podstawie sumy miesięcznego dochodu w każdym miesiącu składek.

Istnieją trzy progi dochodowe określające wielkość składki zdrowotnej w chwili miesięcznych odpisów i wpływające na łączną kwotę odpisów na koniec roku.

2024
  • Przy dochodzie do 60 000 złotych wysokość składki zdrowotnej wynosi │419,46 złotych/miesiąc
  • Przy dochodzie od 60 000 do 300 000 złotych wysokość składki zdrowotnej wynosi │699,11 złotych/miesiąc
  • Przy dochodzie powyżej niż 300 000 złotych wysokość składki zdrowotnej wynosi │1258,39 złotych/miesiąc

Zasady rocznego przeliczenia składki zdrowotnej na ryczałcie można znaleźć tutaj.

Skala Podatkowa

Na Skali Podatkowej wielkość składki zdrowotnej zależy od miesięcznego dochodu. W konsekwencji wielkość odpisów może się różnić miesiąc od miesiąca.

Minimalna wielkość składki zdrowotnej w ogólnym systemie opodatkowania w 2024 roku wynosi 381,78 zł.

Dokładniejszą wielkość składki zdrowotnej w ogólnym systemie opodatkowania w 2024 roku z uwzględnieniem twoich dochodów możesz obliczyć, korzystając z kalkulatora na stronie ZUS: ZUS

Wielkość składki społecznej na rok 2024

Po zakończeniu pierwszego okresu ulgowego (Ulga na start ) rozpoczyna się drugi okres ulgowy trwający 2 lata (Preferencyjny ZUS).

W tym okresie nadal opłaca się składkę zdrowotną według tej samej zasady jak wcześniej, ale do niej już dodaje się składkę społeczną (składki na ubezpieczenia społeczne). Wielkość Składki społecznej w tym okresie jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce i wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga w tym okresie polega na tym, że wielkość Składki społecznej nie zależy od twoich dochodów, lecz jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym większa jest wielkość tej składki. Płatność Składki społecznej jest obowiązkowa, jednak opłata składki chorobowej, która jest jej częścią, jest dobrowolna.

Składka chorobowa daje przedsiębiorcy prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany jest z środków ZUS.

Wielkość Składki społecznej (bez Składki zdrowotnej) na rok 2024 (w Preferencyjnym ZUS)

Wysokość składek na ZUS (Składka społeczna).

W okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 wysokość Składki społecznej wynosi:

W okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024 wysokość Składki społecznej wynosi:

Ważne jest, aby podkreślić, że prawidłowe i terminowe płacenie wszystkich podatków i składek nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i stabilność Twojej firmy, ale także przyczynia się do utrzymania zaufania klientów, partnerów i organów państwowych.

Jest to podstawowy warunek pomyślnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.