Outsourcing strategiczny

Zapewniamy strategiczne usługi outsourcingowe klientom o różnych formach własności i działaniach w różnych sektorach gospodarki.

Prowadzenie pełnej obsługi finansowoksięgowo—kadrowej firm:

 • Rozliczanie kont w systemie księgowym
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (dla podatników VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowanie deklaracji VAT-7/VAT-7K i przesłanie pliku JPK (dla podatników VAT)
 • Naliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań rządowych (VAT, CIT)
 • Terminowe składanie deklaracji podatkowych do właściwych organów
 • Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Kadry i płace z obsługą ZUS i US

Dla przedsiębiorców indywidualnych:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych Zleceniodawcy
 2. obliczanie wysokości zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy Zleceniodawcy, sporządzenie deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego
 3. obliczanie wysokości zaliczek miesięcznych do ZUS i wysyłka sporządzonych deklaracji do ZUS
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych
 6. komunikacja i przygotowanie odpowiedzi do US i ZUS.

Termin «outsourcing strategiczny» oznacza dla nas długoterminowe, zorientowane na wyniki relacje biznesowe między Klientem a Usługodawcą. W zależności od celów i spraw przedsiębiorstwa, nasze usługi mogą obejmować jeden proces biznesowy, ich kompleks lub pełny cykl jednego lub więcej procesów.

Jesteśmy gotowi doradzić w każdej sprawie.

Chcesz zostać naszym klientem? Zamów oddzwonienie!