Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

23.02.2024

Po zakończeniu roku sprawozdawczego ZUS dokonuje przeliczenia kwoty wpłaconych przez przedsiębiorcę składek za cały okres działalności w bieżącym roku, z uwzględnieniem sumy dochodów przedsiębiorcy na koniec roku.

Za wszystkie miesiące działalności, w których wysokość składek była niższa niż składka zdrowotna do zapłaty za grudzień, różnica zostanie obliczona. Całą różnicę należy uregulować do 20 marca 2023 r.

Przeliczenia dokonuje ZUS. Dokładną informację o wymaganej kwocie do zapłaty przedsiębiorca otrzyma od swojego księgowego po zamknięciu roku (przewidywalnie do końca lutego).

Po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego przedsiębiorca będzie mógł opłacać składkę zdrowotną na podstawie danych z poprzedniego roku (czyli od razu płacić składkę zdrowotną w takiej wysokości, jaką osiągnąłeś na koniec poprzedniego roku).

Będzie to prawo, ale nie obowiązek! Na początku roku przedsiębiorca na ryczałcie może zdecydować, w jaki sposób opłacać składkę zdrowotną — na podstawie danych z poprzedniego roku lub na podstawie dochodu w roku bieżącym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy przykład, aby przedsiębiorca mógł wstępnie oszacować kwotę, którą będzie musiał zapłacić.

Przykład:

Przedsiębiorca Jan Kowalski (ryczałt) opłaca składki zdrowotne na podstawie dochodu w danym roku. Do marca 2022 r. jego łączny dochód nie przekraczał 60 000 złotych, a w październiku przekroczył już 300 000 złotych. Jak będzie wyglądać roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Pan Kowalski płacił składkę zdrowotną według następującego schematu:

styczeń 2022 r. - 335,94 zł

luty 2022 r. - 335,94 zł

marzec 2022 r. - 559,89 zł (przekroczenie progu dochodu w wysokości 60 000 zł),

kwiecień 2022 r. - 559,89 zł,

maj 2022 r. - 559,89 zł,

czerwiec 2022 r. - 559,89 zł,

lipiec 2022 r. - 559,89 zł,

sierpień 2022 r. - 559,89 zł,

wrzesień 2022 r. - 559,89 zł,

październik 2022 r. - 1007,81 zł (przekroczenie progu dochodu w wysokości 300 000 zł),

listopad 2022 r. - 1007,81 zł,

grudzień 2022 r. - 1007,81 zł.

Przez cały rok łączna kwota składki zdrowotnej opłacona przez Pana Kowalskiego w ZUS wynosiła 7 614,54 zł

(2 x 335,94 zł + 7 x 559,89 zł + 3 x 1007,81 zł = 671,88 + 3919,23 + 3023,43 = 7 614,54 zł).

Ponieważ w ciągu roku Pan Kowalski przekroczył próg 300 000 złotych, miesięczna wysokość składki zdrowotnej wynosi teraz 1007,81 złotych. Innymi słowy, całkowita kwota składek na rok powinna wynosić 1007,81 zł x 12 miesięcy = 12 093,72 zł.

Oznacza to, że podczas przeprowadzania rocznego rozliczenia wystąpiła niedopłata. Będzie trzeba dopłacić 4 479,18 złotych (12 093,72 - 7 614,54 złotych).

Przedstawiony przykład dopłaty pozwala wstępnie oszacować wielkość zobowiązań finansowych i przygotować się do ich uregulowania. Należy jednak pamiętać, że dokładna informacja o wymaganej kwocie do zapłaty zostanie udostępniona po zakończeniu roku.

Zrozumienie procedury rocznego rozliczenia i możliwość wyboru optymalnej metody płacenia składki zdrowotnej są kluczowymi elementami odpowiedzialności finansowej i stabilności działalności każdego przedsiębiorcy indywidualnego na ryczałcie.