"Jak prawidłowo zatrudniać pracowników / zleceniobiorców w Polsce: Aspekty prawne i podatkowe"

18.05.2023

Spotkanie offline «Jak prawidłowo zatrudniać pracowników / zleceniobiorców w Polsce: Aspekty prawne i podatkowe»

ALG Legal, SMAR i Belarus Business Center zapraszamy do rozmowy w trybie offline na temat «jak prawidłowo zatrudniać pracowników / zleceniobiorców w Polsce: Aspekty prawne i podatkowe».


Prelegenci wydarzenia:

Lidia Rożkowska, partner ALG Legal, opowie o specyfice umowy o pracę i zlecenia oraz pracy z umowami B2B: własności intelektualnej, RODO, klauzuli o niekonkurencji i nieterminacji;

Maria Lemeza, partner zarządzający SMAR i Tatiana Jaworczuk, specjalista w SMAR, opowiedzą o opodatkowaniu przy zawieraniu umowy o pracę, zlecenia i umowy o działo: wypłatach i rekompensatach, a także o cechach umów B2B.


Spotkanie odbędzie się 15go czerwca w Warszawie o godzinie 17:30 Otwarcie rejestracji, o godzinie 18: 00-rozpoczęcie wydarzenia.