SMAR Outsourcing Solutions — w TOP-10 firm outsourcingowych w Europie

22.07.2022

Financial Service Review uznał spółkę za jedną z najlepszych w outsourcingu strategicznych procesów biznesowych w finansach, podatkach i rachunkowości.

«Inwestujemy w najnowsze technologie i procesy, a również szkolenie naszych pracowników, aby nasze usługi były lepsze dla klientów» — mówi Maria Lemeza, partner i CEO SMAR Outsourcing Solutions. Maria i jej partner są również studentami programu ACCA, który pozwolił firmie oferować swoje usługi nie tylko w  swoim kraju, ale także otworzyć biuro w Polsce.

Ponadto RPA jest sercem rozwiązań, które pomagają księgowym przyspieszyć pracę, generować niezbędne raporty i deklaracje do przesłania do organów podatkowych. System może również łączyć się z bankami klientów w celu otrzymywania wyciągów bankowych lub zleceń płatniczych, może łączyć się z zewnętrznym źródłem danych, takim jak zmiany w określonych przepisach rządowych, dzięki czemu procesy klientów są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Klient może nawet odbierać i odpowiadać na e-maile od organów podatkowych w ramach systemu. SMAR Outsourcing Solutions jest jednym z pionierów wdrożenia tak kompleksowego systemu na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie firma stale dostosowuje nowe technologie i metodyki zarządzania procesami biznesowymi oraz wdraża kulturę otwartej i uczciwej współpracy z klientami.